TOAPC Kuruma Run เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ

บริษัท ทีโอเอ เพอฟอร์มมานซ์ โค๊ทติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ สำหรับผู้บริหารและพนักงาน เมื่อวันที่ 10 มกราคม  2563 ณ สวนหลวง ร.9 แบ่งเป็นระยะทาง 5 กม.และ 10 กม. ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นและรณรงค์ให้พนักงานให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายด้วยการเดินหรือวิ่ง เพื่อสุขภาพที่ดีและแข็งแรง   โดยตลอดปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนจัดกิจกรรมเน้นให้พนักงานใส่ใจดูแลสุขภาพ ภายใต้แนวคิด “TOAPC Healthy and Strong” มีการจัดแข่งขันกิจกรรมวิ่งสะสมระยะ ทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม พร้อมชิงเงินรางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน และในปี 2020 นี้ คณะผู้บริหารยังคงให้ความสำคัญและเชื่อว่า สุขภาพที่ดีจะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความสุขในการทำงาน  อีกทั้งยังเป็นการ Promote ผลิตภัณฑ์สีพ่นซ่อมรถยนต์ แบรนด์ KURUMA อีกด้วย

    Contact Us

    Quick contact form