บริษัท ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ตระหนักถึงความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน เร่งจัดหาวัคซีนให้พนักงานในเครือ

20 มิถุนายน 2564 : บริษัท ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ตระหนักถึงความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน เร่งจัดหาวัคซีนเพื่อให้พนักงานในเครือทุกคนได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึงและโดยเร็วที่สุด

จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด-19 บริษัท ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ได้มีการติดตามข่าวและสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเสมอมา โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ เตรียมแผนการรับมือ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด กำหนดแนวทางและระเบียบปฏิบัติให้กับพนักงาน สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ
บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญในการฉีดวัคซีน สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เพื่อช่วยให้ประเทศกลับสู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว ในส่วนของพื้นที่กรุงเทพมหานคร บริษัทฯได้ประสานไปยังสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพฯ และได้รับจัดสรรให้พนักงานในเขตกรุงเทพฯ เข้ารับวัคซีน AstraZeneca เข็มแรกแล้วกว่า 500 คน สำหรับพนักงานในเครือที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการและชลบุรี ทางบริษัทฯได้ทำการจองวัคซีนไว้กับสำนักงานประกันสังคมอีกทั้งจัดสรรงบประมาณสำหรับจองซื้อวัคซีนทางเลือกยี่ห้อ Sinopharm ผ่านสภาอุตสาหกรรม สำหรับพนักงานจำนวน 725 คน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้พนักงานได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึงและโดยเร็วที่สุด โดยคาดว่าพนักงานจะได้รับวีคซีน Sinopharm ปลายเดือนมิถุนายน 2564 นี้ นายณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ ประธานบริษัท กล่าวว่า “การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เป็นมาตรการเร่งด่วนที่ทาง บริษัทฯเร่งดำเนินการ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ลดการแพร่ระบาดของโควิด-19 เรามีความห่วงใยและพร้อมดูแลพนักงานของเราอย่างเต็มที่ เพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง ลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วย ขอเชิญชวนทุกคนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อปกป้องตนเอง ครอบครัว และช่วยประเทศผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤติโควิด-19 ไปด้วยกันนะครับ”
อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือให้พนักงานทุกท่านปฏิบัติมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะร่วมกันก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

    Contact Us

    Quick contact form