บริษัท ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ร่วมกับประชาคมทองหล่อ มอบเงินสนับสนุนรักษาผู้ป่วย COVID-19

13 สิงหาคม 2564 : บริษัท ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ร่วมกับประชาคมเขตวัฒนา และคณะทำงาน มอบเงินบริจาค จำนวน 200,000 บาท เพื่อสนับสนุนการรักษาพยาบาล ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 และกิจการทางการแพท์ แก่โรงพยาบาลคามิลเลียน

    Contact Us

    Quick contact form