TOA ร่วมกับ Primus Autohaus มอบถุงยังชีพช่วยเหลือชุมชนในพื้นที่เขตวังทองหลาง

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณละออ ตั้งคารวคุณ รองประธานกรรมการฯ และรองประธาน มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ พร้อมด้วย คุณณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ ประธาน บริษัท ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด และ บริษัท ไพรม์มัส ออโต้เฮาส์ จำกัด ร่วมกับกรุงเทพมหานคร โดยมี คุณขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร และ คุณโกมินทร์ ชินบุตร ผู้อำนวยการ เขตวังทองหลาง พร้อมผู้บริหารและพนักงาน บจก.ไพรม์มัส ออโต้เฮาส์ ได้ร่วมจัดกิจกรรมปันน้ำใจส่งมอบถุงยังชีพ จำนวน 500 ชุด บรรจุข้าวสาร ปลากระป๋อง น้ำมันพืช บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำดื่ม และน้ำยาล้างจาน ให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ โควิด-19’ ในเขตวังทองหลาง

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ครอบครัวตั้งคารวคุณ โดยคุณละออ ตั้งคารวคุณ รองประธานกรรมการบมจ.ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) และรองประธานมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียวตั้งคารวคุณ และคุณณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ ประธานบริษัท ทีโอเอ เวนเจอร์โฮลดิ้ง จำกัด และบริษัท ไพรม์มัส ออโต้เฮาส์ จำกัด ร่วมกับคุณขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร และคุณโกมินทร์ ชินบุตร ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง ผู้บริหารและพนักงานบริษัท ไพรม์มัส ออโต้เฮาส์ ร่วมกิจกรรมบริจาคถุงยังชีพข้าวสารอาหารแห้งให้กับชุมชมในเขตวังทองหลาง กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่ครอบครัวตั้งคารวคุณ ได้บริจาคเงินสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลต่างๆ และบริจาคถุงยังชีพให้กับชุมชนต่างๆ ในกทม. รวมมูลค่า 100 ล้านบาท เพื่อร่วมพลังต้านวิกฤติโควิด-19 #คนไทยไม่ทิ้งกัน#คนไทยไม่ทิ้งกันบริจาคและแบ่งปัน#น้ำใจไทยพ้นภัยโควิด#COVID19 #โควิด19 #Covid #Covid19 #โควิด

โพสต์โดย Primus Autohaus เมื่อ วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2020

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว เป็นหนึ่งในโครงการ “พลิกวิกฤติ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ กับ TOA” ของครอบครัว “ตั้งคารวคุณ” ที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยตรง จากสถานการณ์ “COVID-19” ด้วยการมอบถุงยังชีพ ในเขตชุมชนต่างๆ พร้อมจัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรช่างทาสี เพื่อเป็นช่องทางในการสร้างรายได้และอาชีพใหม่

นอกจากนี้ ได้ให้การสนับสนุนโรงพยาบาลและหน่วยงานภาครัฐ ด้วยการมอบเงินช่วยเหลือสำหรับจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์, การมอบรถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งเคลื่อนย้ายผู้ป่วย “COVID-19” และชุดตรวจเชื้อ “COVID-19 SCAN” ผ่านโครงการ “TOA ไม่ทิ้งกัน” รวมมูลค่าทั้งสิ้น 100 ล้านบาท

    Contact Us

    Quick contact form